προγραμμα / Programme

Προγραμμα / PROGRAMME

ΣΑΒΒΑΤΟ / SATURDAY

GROUPS

ΚΥΡΙΑΚΗ / SUNDAY

STAVROS ARGYROU

1

MICHAEL PAPADATOS

MICHAEL PAPADATOS

2

STAVROS ARGYROU

OLGA TIMOFEEVA
(AM. STAFFORSHIRE TERRIER) WEST HIGHLAND WHITE TERRIER, JACK RUSSEL TERRIER, YOIRKSHIRE TERRIER, SCOTTISH TERRIER) STELIOS MAKARITIS
(REST OF GROUP)

3

EKATERINA SENASHENKO

STAVROS ARGYROU

4

MICHAEL PAPADATOS

EKATERINA SERASHENKO

5

MICHAEL PAPADATOS

EKATERINA SERASHENKO

6

STELIOS MAKARITIS

EKATERINA SERASHENKO

7

STELIOS MAKARITIS

STAVROS ARGYROU

8

STELIOS MAKARITIS

STELIOS MAKARITIS

9

EKATERINA SENASHENKO

STAVROS ARGYROU

10

MICHAEL PAPADATOS

     

EXTRA CAC

STELIOS MAKARITIS,
EKATERINA SENASHENKO
(ROTTWEILER, DOBERMANN, GERMAN BOXER, CANE CORSO, DOGO CANARIO)

2

 

STAVROS ARGYROU

3

 

STAVROS ARGYROU

5

 

STAVROS ARGYROU

7

 
 

8

MICHAEL PAPADATOS

 

9

OLGA TIMOFEEVA

     

ΤΕΛΙΚΑ / FINALS

     

STAYROS ARGYROU

1

MIXALIS PAPADATOS

MIXALIS PAPADATOS

2

STAYROS ARGYROU

STELIOS MAKARITIS

3

EKATERINA SENASHENKO

STAYROS ARGYROU

4

MIXALIS PAPADATOS

EKATERINA SENASHENKO

5

MIXALIS PAPADATOS

EKATERINA SENASHENKO

6

STELIOS MAKARITIS

EKATERINA SENASHENKO

7

STELIOS MAKARITIS

STAYROS ARGYROU

8

STELIOS MAKARITIS

STELIOS MAKARITIS

9

EKATERINA SENASHENKO

STAYROS ARGYROU

10

MIXALIS PAPADATOS

OLGA TIMOFEEVA

JUNIOR HANDLING

STAYROS ARGYROU

STELIOS MAKARITIS

BRACES

STAYROS ARGYROU

STAYROS ARGYROU

BREEDERS

EKATERINA SENASHENKO

EKATERINA SENASHENKO

PROGENY

MIXALIS PAPADATOS

STAYROS ARGYROU

VETERANS

STELIOS MAKARITIS

STELIOS MAKARITIS

GREEK BREEDS

MIXALIS PAPADATOS

EKATERINA SENASHENKO

B.I. MINOR PUPPY

STAYROS ARGYROU

STAYROS ARGYROU

B.I. PUPPY

STELIOS MAKARITIS

STELIOS MAKARITIS

B.I. JUNIOR

MIXALIS PAPADATOS

MIXALIS PAPADATOS

B.I.S.

EKATERINA SENASHENKO