προγραμμα / Programme

Προγραμμα / PROGRAMME

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Ή Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΟΥ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΚΟΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η ΟΠΟΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ. TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ. TA ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ

IMPORTANT: NO UNREGISTERED ENTRIES WILL BE ALLOWED IN ANY CATEGORY OR DOG CHANGE / PROGRAMME MIGHT CHANGE AT ANY TIME. 


 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ1 1